NNBBB牛掰

性感妹子罚男友入厕所吃饭 大波网络红人AppleHo

来源:12017年01月01日 09:56:50

最新上位大波+超大食港女Apple Ho (ig:sailorappleb) 试过罚条仔入厕所食饭!

条女好爆趣,仲系大胃王!

宵夜一口气食144件麦乐鸡

到底呢条女咩构造???

`*第一次拍片.食10个杯面.

因为我有d朋友同我出去食野就会好似去睇show咁睇我食野.

所以我就决定拍番条比你地睇下.

(其实我份人系屋企系栋高对脚坐,唔系好c文,仲有我食野会有声,介意可以唔睇)

中意就share同比个like我拉❤

超爆趣,一口气食左10个杯面!记得睇到最后

`*宵夜144件麦乐鸡~~

因为用手机影.容量唔够既问题.可能会有不顺畅. 敬请体谅!!

因为废话有点多.所以好多都快播左.

片头系讲153件的.但后尾趺左一盒洛地下.所以改为144件.

p.s.(点解会拍麦乐鸡呢?系因为有1个朋友系麦当劳做.所以有6折.多谢哂真心好抵)

喜欢就比个like同share啦♥

更多相片: